Venezia: 13enne venduta per 3000 euro e violentata