Kate Middleton, abito porpora alle nozze di Eugenia