Kate Middleton magrissima a 6 mesi dal parto, fan in allarme