A 72 anni ne dimostra 50. Il segreto? Vita sana e…Botox