Belen Rodriguez, dedica d’amore per Stefano De Martino