Gianluigi Nuzzi età, moglie Valentina, figli: vita privata