Gwyneth Paltrow, Kate Middleton…il veleno d’api meglio del botox