Kate Middleton, scandalo: partecipava a festini hard?