Kylie Jenner, il segreto della bellezza? La maschera notturna