Isola dei Famosi, Gianluca Mech: “Io gay…unico dichiarato”