Kate Middleton, così famiglia reale affronta la paura Isis