Kate Middleton, tubino giallo glamour a Wimbledon FOTO